Logo [Lounakirjastot]
fiilis-lapset-lukudiplomi.jpg
 
 
 
 
  • In English
  • Suomeksi
 
KÄYTTÖSÄÄNNÖT

(Hyväksytty kirjastolautakunnan kokouksessa keväällä 2017)

LAINAUSOIKEUS
Lainausoikeuden saa täyttämällä ilmoittautumislomakkeen. Alle 15-vuotiaalta vaaditaan huoltajan kirjallinen suostumus. Huoltaja vastaa oppilaan lainaamasta aineistosta. Opettaja voi lainata luokalleen aineistoa, jolloin opettaja on vastuuhenkilö.

Kuuman koulukirjastossa ei ole käytössä erityistä kirjastokorttia, vaan lainauksessa käytetään lainaajan henkilökohtaista lainaajanumeroa.

LAINAUS
Laina-aika on yleensä neljä viikkoa. Materiaaleittain voidaan tehdä poikkeuksia. Kysytylle uutuusaineistolle voidaan myös antaa lyhyempi laina-aika. Lainatun aineiston mukana on eräpäiväkortti, josta näkyy viimeinen palautuspäivä.

Kirjasto ei aseta rajoituksia lainattavan aineiston määrälle.

Tallenteita asiakas lainaa omalla vastuullaan. Kirjasto ei vastaa tallenteiden laitteille aiheuttamista vaurioista.

MYÖHÄSTYNYT AINEISTO
Lainaajalle huomautetaan myöhästyneestä aineistosta. Jos myöhässä olevaa aineistoa ei palauteta, huomautukset ja aineiston perintä siirtyvät kahden kuukauden kuluttua eräpäivästä Jokioisten pääkirjaston hoidettaviksi. Tällöin astuu lainauskielto voimaan. Kielto poistuu, kun kaikki aineisto on palautettu tai korvattu. Kuuman koulukirjastossa ei peritä myöhästymismaksuja.

AINEISTON KORVAAMINEN
Jokioisten pääkirjasto lähettää asiakkaalle laskun aineistosta, joka on kadonnut tai vahingoittunut tai jota ei ole huomautuksista huolimatta palautettu. Aineisto voidaan korvata myös uudella vastaavalla teoksella.

KOKOELMA
Kuuman koulukirjaston aineisto kuuluu Jokioisten kunnankirjaston kokoelmaan.

Louna-kirjastojen (Forssan kaupunginkirjasto sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnankirjastot) aineistoa voi selata yhteisessä verkkokirjastossa (www.lounakirjastot.fi).

Verkkokirjaston aineistohaussa näkyy, löytyykö teos Kuuman koulukirjastosta. Koska koulukirjastossa ei ole atk-lainausjärjestelmää, verkkokirjasto näyttää aina aineiston olevan lainattavissa. Aineiston saatavuuden voi tarkistaa koulukirjastosta.

TIETOSUOJA
Koulukirjaston käytössä pyritään mahdollisimman tarkoin ottamaan huomioon lainaajan tietosuojaan kuuluvat seikat.

 
Sivua muokattu: 08.04.2020