Logo [Lounakirjastot]
fiilis-jokioinen-historia.jpg
 
 
 
 
  • In English
  • Suomeksi
 

Jokioisten kunnankirjaston historiaa

Jokioisten kunnankirjasto perustettiin vuonna 1873. Alkuaikojen kirjastopalvelut olivat hajanaisia. Ennen ensimmäistä maailmansotaa Jokioisilla oli työväenkirjasto, lastenkirjasto sekä kirjastot Kiipun ja Jänhijoen koulujen yhteydessä.

Kantakirjasto päätettiin perustaa vuonna 1921, kun tulipalo oli edellisenä vuonna tuhonnut Jokioisten Työväen Lainakirjaston 1400 nidettä. Kanttori J.A.Nisulan hoitamana kantakirjasto toimi palokunnantalossa 1922-1951 ja kansakoululla 1951-1953.

Vuonna 1953 kirjasto muutti kunnanviraston (nykyisen kirjastotalon) yläkertaan. Kirjaston tilat kaksinkertaistuivat 90 neliömetriin v. 1970. Hannes Nisula toimi sivutoimisena kirjastonhoitajana vuodesta 1963 vuoteen 1975, jolloin kirjasto sai ensimmäisen päätoimisen kunnankirjastonhoitajan.

Vuonna 1987 kirjasto sai kokonaan käyttöönsä nykyisen kirjastotalon. Talo on valmistunut kansakouluksi vuonna 1889 ja on toiminut kouluna vuoteen 1950. Tämän jälkeen talo oli kunnan toimitalona. Kunnanvirasto muutti uuteen virastotaloon 1986, jolloin aloitettiin nykyisen kirjastotalon peruskorjaus kirjastoksi. Kirjastotalon alakerran kokonaispinta-alaksi tuli 310 neliömetriä ja yläkerran 121 neliömetriä. Varsinaiset kirjastotilat olivat alakerrassa.Kirjaston peruskorjaus ja laajennus 2012

Hankkeen edeltäviä vaiheita  

Kirjaston sijoittaminen rakennettavaan Tietotaloon oli esillä 2002 – 2004, mutta lopulta kirjasto jäi pois suunnitelmista. Jo 1996 oli väläytetty ideaa kirjaston sijoittamisesta MTT:n peruskorjattavaan päätilan navettaan eli nykyiseen kunnan omistamaan Tietotaloon.

Ryhdyttiin suunnittelemaan nykyisen kirjaston laajentamista. Rahoitushakemus valtionapua varten lähetettiin 2004. Tällöin ehdotettiin 500 m2:n uudisrakennusta ja nykyisen rakennuksen 385 m2 peruskorjausta. Vuosittain hakemus uudistettiin . Opetusministeriön rahoitussuunnitelmassa 2006-2009 hyväksyttiin Jokioisten hanke vuodelle 2009. Hanke nousi seuraavassa rahoitussuunnitelmassa 2007-2010 vuodelle 2010. 

Rakennustoimikunta perustettiin 2007. Toimikunta katsoi, että vanha arvokas rakennus tulee ottaa huomioon suunnitelmissa. Arkkitehti Mauri Turkan tekemistä vaihtoehdoista valittiin luonnos, jossa 500 m2:n uudisrakennus oli erillisenä ratkaisuna peruskorjattavan rakennuksen kyljessä. Valtuusto hyväksyi 2008 kirjastohankkeen kunnan investointisuunnitelmaan. Huhtikuussa 2010 ELY-keskus teki päätöksen valtionavustuksen myöntämisestä hankkeelle. 

Valtuusto päätti joulukuussa 2010 siirtää hankkeen käsittelyn vuodelle 2015. Rakennuksen vaatima peruskorjaus ja myönnetty valtionosuus pitivät esillä hanketta. Helmikuussa 2011 perustettiin uusi rakennustoimikunta. Esillä oli kirjaston saneeraaminen tai toiminnan siirtäminen muihin tiloihin. Tietotalo oli tällöin jälleen vaihtoehtona, mutta kirjaston sijoittaminen sinne ei saanut kannatusta.

Arkkitehti teki uudet piirustukset, joissa laajennus on 264 peruskorjattavat tilat 303 eli tilat yhteensä 567m2, mikä on opetusministeriön laatusuositusten mukainen pinta-ala Jokioisten kokoiselle kunnalle. 

Valtuusto hyväksyi toukokuussa 2011 rakennushankkeen toteutettavaksi. ELY-keskus teki marraskuussa 2011 muutospäätöksen valtionosuuteen, koska hanke pienentyi. 

Rakennustyöt tuli aloittaa valtionosuussäännösten mukaan vuoden 2011 puolella, joten kirjaston muutto väliaikaisiin tiloihin alkoi 10.10.2011.

Kirjaston henkilökunta on yhdessä arkkitehdin kanssa suunnitellut kirjaston tilojen käyttöä koko suunnitteluprosessin ajan. Syksystä 2011 käynnistettiin yksityiskohtaisen sisustuksen suunnittelu henkilökunnan ja sisustussuunnittelija Päivi Pylkkönen-Palmin kanssa. Vanhoja hyllyjä ja kalusteita käytettiin niin paljon kuin mahdollista. Uudet tilat ja tilaratkaisut vaativat myös uusia kalusteita. 

Kunnanhallitus päätti helmikuussa 2012 rakennus- ja muiden siihen kuuluvien urakkatarjousten hyväksymisestä. Rakennustyöt alkoivat huhtikuussa 2012 ja  valmistuvat joulukuussa 2012. Rakennusurakoitsijana toimi Ojarannan Rakennus Oy. 

Kirjasto on aloittanut toimintansa uusituissa tiloissa helmikuussa 2013. 

Kirjastotilat sijaitsevat alakerrassa. Remontin myötä kirjastoon saatiin lisää oleskelutiloja ja isommat lasten- ja nuorten osastot. Asiakastietokoneita hankittiin lisää ja lehtienlukuun saatiin oma huone. Kirjastossa työskentelee 4 henkilöä.

 
Sivua muokattu: 15.11.2018