Logo [Lounakirjastot]
humppila-palkki.jpg
 
 
 
 
  • In English
  • Suomeksi
 

kirjaston historia

Humppilan kirjaston historia alkaa 28.3.1875 pidetystä kirkonkokouksesta, jossa hyväksyttiin säännöt seurakunnan lainakirjastolle. Kirjasto sijaitsi kirkon sakaristossa, josta se vuonna 1882 muutti koululle.

Kunnanvaltuuston aloitteesta vuonna 1921 aloitettiin neuvottelut seurakunnan hallussa olleen kirjaston siirtämisestä kunnan hallintaan. Pyrkimyksenä oli kuntien kantakirjastojen luominen ja tämän johdosta aloitettiin kirkkoneuvoston kanssa neuvottelut yhteisen kantakirjaston saamiseksi.

Valtuusto päätti kirjastotoimikunnan ehdotuksesta perustaa kirjastolaitoksen vuonna 1926. Neuvottelut seurakunnan hallussa olleen kirjaston siirtämisestä kunnan hallintaan eivät tuottaneet tulosta, joten kunnan oma kirjasto aloitti toimintansa vuonna 1927. Kirjasto sijaitsi Kirkonkulman koululla ja oli avoinna sunnuntaisin.

Vuonna 1951 kirjasto siirtyi kunnantalolle ja omaan taloon kirjasto muutti vuonna 1954. Tilaa 2524 kirjan kokoelmalla oli tuolloin vain 18 m² vuotuisen lainausmäärän ollessa 4329 kappaletta. Vuoteen 1963 asti kirjastolla oli myös kolme lainausasemaa Taipaleen, Murron ja Tourunkulman kylillä.

Vuoden 1965 muutto radan taakse Säästöpankin tiloihin vuokralle yli kaksinkertaisti kirjaston pinta-alan. Uusissa tiloissa oli kirjoja 4065 kappaletta ja lainausmäärä oli 10111. Uusien tilojen myötä heräsi epäilys lukuhalujen riittämisestä radan yli, sillä entinen toimitila vaatimattomuudestaan huolimatta sijaitsi erinomaisella paikalla kunnan keskustassa.

Sijainnista johtuen vuonna 1974 alettiin keskustella kirjaston siirtymisestä kunnantoimistokiinteistöön. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan vuonna 1975 kirjasto muutti Pihlaja-nimiseen kerrostaloon 118 m² tiloihin. Maaliskuussa 1975 juhlittiin kirjaston perustamisen 100-vuotispäivää onnistuneesti. Kokoelman koko oli kasvanut tässä vaiheessa jo 7191 niteeseen.

Ajan kuluessa myös Pihlajan tilat kävivät kokoelmalle ahtaaksi ja oli jälleen syytä miettiä kirjaston muuttoa. Suunnitelmat uuden kirjastorakennuksen rakentamiseksi käynnistettiin loppuvuonna 1985. Kouluhallitus hyväksyi rakennuksen toteuttamisohjelman vuonna 1988.

Uuden kirjaston rakentaminen alkoi syksyllä 1989 Arkkitehtitoimisto Heikki Koivulan suunnitelmien pohjalta. Harjannostajaisia vietettiin maaliskuussa 1990 ja nykyinen kirjasto avattiin asiakkaille 2.9.1990 ja vihittiin käyttöön 16.11.1990.

 
Sivua muokattu: 22.10.2018